REPETITIES

 

Donderdagavond 19.45-21.00u

Locatie: Trefhûs, St. Philadelphia Zorg 

              Radeland 2, Brummen 

 

(Tijdelijk i.v.m. de Coronamaatregelen korte repetitie)  

 

 

 

 

 

 

 

Naast inzingen en instuderen van nieuwe muziek, wordt er regelmatig gewerkt aan het vaardig worden met de partituur.  Van blad zingen wordt geleidelijk aan opgebouwd en diverse koorzaken komen aan bod. Af en toe repeteren de vrouwen alleen omdat er ook werken voor vrouwenkoor op het programma staan.

 

Soms vraagt een koorwerk meer tijd dan verwacht of is extra aandacht noodzakelijk.

In dat geval worden de leden gevraagd om zelf thuis een en ander te doen.

Dit kan variëren van teksten lezen, muziek beluisteren tot zelfstandig oefenen aan de hand van een midi-bestand.  Een en ander wordt tijdens de repetitie en / of per mail aangegeven met eventuele uitleg en tips.  

Het plezier in zingen, ontspanning en gezelligheid gaan bij Cantari hand in hand met prettig en hard werken aan mooie, soms zeer onbekende muziek. 

 

Twee keer per jaar zingen we voor en met de bewoners van Stichting Philadelphia Zorg Brummen. Het wordt iedere keer weer ervaren als een zeer speciaal, warm en verrassend optreden zowel door de bewoners als het personeel en zeker ook door ons zelf!  

 

 

Derde Helft

Omdat we tijdens de repetities stevig willen doorwerken, organiseren we naar behoefte en voor wie wil, de zgn. "Derde Helft". Elkaar (beter) leren kennen, nakletsen, bijpraten en ideeën opdoen onder het genot van een hapje en drankje. De kosten hiervan worden betaald uit de koffiepot; per kop koffie / thee wordt in de pauze 0,50ct gevraagd.

Aan de "Derde Helft " zijn daarom geen kosten verbonden en overigens geheel vrijblijvend.

 

De nazit wordt georganiseerd op de repetitiedagen waaraan een Muziekkwartier is verbonden.

 

 NB: Ivm Coronamaatregelen is er  voorlopig geen 3e helft