repertoire

 MUZIEK ZONDER GRENZEN

 

Bij Koor Cantari staat ieder jaar een nieuw programma voor een bijzonder project op de lessenaar.

 

Het repertoire strekt zich uit van renaissance tot 21e eeuws (klassieke én lichte muziek) geestelijk en wereldlijk van aard, van zeer eenvoudig tot moeilijk, a capella maar ook met diverse vormen van instrumentale begeleiding en koorbezetting. 

Voor het koor is het repertoire waaruit kan worden gekozen in principe zonder grenzen.

 

Per seizoen wordt er meestal een programma gemaakt aan de hand van een thema. We zoeken ludieke manieren en mooie locaties om concerten te geven.    

Inbreng, creativiteit en ideeën van de eigen leden worden aangemoedigd en zeer gewaardeerd!

 

 

 

 

 

"De mix van vernieuwing, scholing, verbinding en samenwerking, 

maakt Cantari uniek."